Wat kan ik voor jou betekenen?

Met mijn werk als orthopedagoog en GZ-psycholoog heb ik mij altijd gericht op studenten. Naast werkzaamheden voor mijn eigen praktijk ben ik actief geweest als studieloopbaancoach, als minorcoördinator, methodiekdocent en stagebegeleider. Als studieloopbaancoach van 2e, 3e en 4e jaarstudenten trof het mij iedere keer weer dat een aantal van hen hun talenten niet ten volle kan ontplooien. Dit raakt niet alleen hun studie, maar zeker ook hun persoonlijke leven en vindt vaak zijn grondslag in voorgaande negatieve ervaringen.

Als student sta je op de drempel van een volwassen leven vol verantwoordelijkheden en moet je grote keuzes maken, zowel ten aanzien van een baan als ten aanzien van een partner. Ik wil studenten die hier moeite mee hebben graag de helpende hand bieden. Hierbij zal ik me niet alleen richten op het begeleiden van jouw professionele ontwikkeling, maar vooral op persoonlijke stagnaties.
Ook als je geen student bent kan je tegen dergelijke problemen aanlopen en kan je bij mij terecht. Ik richt me op de mogelijkheden in jou zelf. En ik kijk met jou verder dan de (onbewuste) neiging tot aanpassing aan de eisen die een studie, organisatie of partner aan je stelt.

Visie

Bij iedereen worden vanaf de vroegste jeugd indrukken en ervaringen in het geheugen opgeslagen. Deze indrukken en ervaringen hebben invloed op ons gedrag en worden gedragspatronen. Deze gedragspatronen zijn gebaseerd op overtuigingen die we nodig hebben om te kunnen (over)leven en onszelf te beschermen. Ze vormen je niet alleen, ze kunnen ook belemmerend werken en daardoor stagnaties veroorzaken.

Door belemmerende overtuigingen te veranderen of op te heffen en door nieuwe overtuigingen te ontdekken, kun je effectiever gedrag vertonen en sterker in de toekomst staan.

In de studie of in je werk  is de aandacht gericht op het behalen van doelen en resultaten. Het is daarnaast belangrijk dat je leert de focus op jezelf te richten om jouw eigenheid en talent te vinden.