Aanmelden

Interesse? Stuur een e-mail om een afspraak te maken voor een intakegesprek naar:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Intake

Tijdens het intakegesprek staan we uitvoerig stil bij de vragen die je hebt of de klachten die je ervaart en de invloed hiervan op je leven. We gaan na of je zelf een idee hebt over het ontstaan van deze vragen of klachten en de factoren die ze in stand houden. Ook kijken we wat je er al aan gedaan hebt.

Na de intake, in de tweede sessie, bespreek ik mijn (voorlopige) diagnose van jouw klachten en doe ik een voorstel voor behandeling naar aanleiding van wat we samen besproken hebben in het intakegesprek. Als je hiermee instemt, maken we vervolgafspraken. In de tweede sessie bepalen we ook de zorgvraagtypering aan de hand van een vragenlijst.

Om voor vergoeding van het intakegesprek en de verdere behandeling in aanmerking te komen, dien je je identiteitsbewijs, verzekeringspasje en een huisartsverwijzing mee te nemen naar het intakegesprek. De ziektekostenverzekeraars stellen dat je een huisartsverwijzing moet hebben.
De huisarts mag doorverwijzen wanneer er een vermoeden is van een DSM-diagnose. Nadat er door de huisarts een indicatie is afgegeven wordt een intakegesprek gepland. Daarnaast krijg je een vragenlijst via Embloom die je zowel voorafgaand als aan het einde van de behandeling invult. Aan het einde ontvang je ook een vragenlijst om je tevredenheid te meten.
 

Behandeling

De duur van een consult bepaalt het tarief. Ik mag als zorgaanbieder in plaats daarvan ook uitgaan van de tijd die voor jou in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurt. Ik werk met consulten van 60 minuten. Alleen als we meer dan 15 minuten afwijken moet ik het consult achteraf nog aanpassen op basis van de realisatie.

Als psycholoog maak ik jou bewust van overtuigingen en gedragspatronen die je vanaf je vroegste jeugd in je geheugen hebt opgeslagen. Ik nodig je uit om met een aantal van deze overtuigingen en gedragspatronen aan de slag te gaan. Cognitieve gedragstherapie therapie is bij alle problematieken het uitgangspunt van de behandeling om belemmerende overtuigingen en gedragspatronen om te zetten in effectief gedrag. We werken dan aan verandering van de inhoud van je gedachten. Door middel van Acceptance and Commitment Therapy (ACT) werken we aan verandering van de relatie die je hebt met je gedachten, dus verandering van de functie van je gedachten.
Schokkende (jeugd)ervaringen en trauma's pak ik aan met EMDR (zie www.emdr.nl).
 
In een aantal vertrouwelijke sessies leer je jezelf op een dieper niveau kennen. We werken in de behandeling onder andere aan een aantal belemmerende condities, die zelfinzicht en ontwikkeling kunnen remmen en stagneren. Zoals benauwende gedachten en opvattingen of pijnlijke ervaringen. Met als doel het ondernemen van bewuste en effectieve acties, gericht op ontwikkeling van jouw specifieke talent en eigenheid. Tijdens de behandeling zullen we regelmatig evalueren of de doelen bereikt worden of dat het behandelplan eventueel bijgesteld moet worden.
Ik vind het ook belangrijk om te weten hoeveel steun je ontvangt van mensen om je heen. Je naasten kunnen bij de behandeling betrokken worden als dat voor jou van toepassing is. Met jouw toestemming kan een plan worden gemaakt hoe we je naasten kunnen betrekken in de behandeling als dat wenselijk is. Naasten kunnen worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de sessie(s) of tijdens de behandeling psycho-educatie ontvangen wat kan bijdragen aan de therapie.
 
De behandeling wordt ondersteund met het e-health programma 'Therapieland' om tussen de sessies door thuis aan je klachten te werken, zodat je maximaal kan profiteren van de behandeling, dit heet blended behandelen. In een beveiligde omgeving kunnen we mailen en kan je opdrachten en oefeningen maken die ik voor je klaarzet en die aansluiten bij je problematiek. Ook staan er video’s met nadere uitleg ingesproken door psychologen. Via dit beveiligde platform kunnen we tevens videobellen.
 
Wanneer de behandeling wordt afgerond wordt met je besproken wat het advies is betreffende de nazorg en/of terugvalpreventie. Samen vullen we het terugvalpreventieplan in om de kans op terugval zo klein mogelijk te maken. Je huisarts wordt op de hoogte gesteld van de beëindiging van de behandeling, hoe het nu met je gaat en wat mijn advies is.
 
Als richtlijn voor de behandeling van psychische klachten zijn landelijke zorgstandaarden en generieke modules ontwikkeld. De zorgstandaarden angstklachten en angststoornissen, depressieve stoornissen en aanpassingsstoornis (incl. overspanning en burn-out) zijn geïntegreerd in de behandeling. Voor meer informatie, zie www.thuisarts.nl.
 

Verwijzing

Soms zijn klachten echter hardnekkig en is langduriger behandeling toch gewenst. Ik werk samen met enkele psychiaters en GGZ-Delfland, waardoor een vlotte doorstroom bewerkstelligd kan worden. Zie voor meer informatie mijn kwaliteitsstatuut.